سلام بر محرم

 شهادت حاج قاسم سلیمانی

در درندشت کوه پیچیده، ناله‌های مداوم بوران

شب، شب سوزی استخوان‌سوز است، مشت بر سینه می‌زند طوفان

مانده در گوش دشت انگاری رد سم‌کوبه‌های شبدیزی

 باز زین کرده رخش را رستم می‌رود تا حوالی توران

با کمانی به دوش می‌آید بر تنش زخم سالیان مانده

آرش است و کنایه‌های مسیر

آرش است و ستیغ کوهستان

اقسام اضافه

 اقسام اضافه از ترکیب مضاف و مضاف الیه همیشه مفهوم همانند و یکسان به دست نمی دهد . به عبارت دیگر ، مضاف الیه همیشه یک نوع مفهوم و معنی خاص به مضاف نمی افزاید ، بلکه میان مضاف و مضاف الیه ، روابط گوناگون و متفاوتی از قبیل مالکیت ، همانندی ، بیان نوع و جنس ، اختصای برقرار می کند . از این رو اضافه از حیث مفهومها و پیوندهای موجود میان مضاف و مضاف الیه اقسامی پیدا می کند . اقسام اضافه عبارتند از : 1 – اضافه ملکی 2 – اضافه تخصیصی 3 – دضافه توضیحی 3 – اضافه توضیحی 4 – اضافه بیانی یا جنسی 5 – اضافه تشبیهی 6 – اضافه استعاری 7 – اضافه اقترانی 8 – اضافه بنوت ( فرزندی ) ...

 1– اضافه ملکی : در اضافه ملکی میان مضاف و مضاف الیه ، رابطه مالک و ملک یعنی صاحب مال و مال ، دارنده و دارائی برقرار است بدین معنی که مضاف الیه مالک و دارنده مضاف است . مانند : باغ علی ( باغی که صاحب آن علی است . ) کتاب لیلی ( کتابی که صاحب آن لیلی است . ) ... 2 – اضافه تخصیصی : در اضافه تخصیصی مضاف ، مخصوص مضاف الیه است . مانند : کلاس درس ، لباس ورزش ، کمد آشپزخانه ... فرق بین اضافه ملکی و اضافه تخصیصی : در اضافه ملکی بیشتر وقتها مضاف الیه انسان است که می تواندئ مالک باشد و در مضاف تصرف کند . اما در اضافه تخصیصی اینگونه نیست . به عنوان مثال وقتی می گوئیم کتاب علی ، از کتابی صحبت می کنیم که صاحبش علی است و علی انسان است . اما وقتی می گوئیم کتاب درس ، از کتابی صحبت می کنیم که مخصوص درس است و درس جاندار نیست . ... 3 – اضافه توضیحی : در اضافه توضیحی مضاف اسم عام و مضاف الیه نام مضاف است و درباره مضاف توضیحی می دهد و نوع آن را مشخص می کند . مانند : کشور ایران خلیج فارس کوه سهند ... 4 – اضافه بیانی یا جنسی : در اضافه بیانی یا جنسی مضاف الیه جنس مضاف را بیان می کند . مانند : لباس ابریشم ( یعنی لباسی که جنس آن از ابریشم است . ) انگشتر طلا ( یعنی انگشتری که جنس آن از طلاست .) ... 5 – اضافه تشبیهی : در اضافه تشبیهی میان مضاف و مضاف الیه رابطه شباهت و هماهنگی است یعنی در آن یا مضاف را به مضاف الیه تشبیه می کنند و یا مضاف الیه را به مضاف تشبیه می کنند . مانند : روی ماه و لب لعل ( تشبیه مضاف به مضاف الیه ) یا برعکس ماه روی و لعل لب ( تشبیه مضاف الیه به مضاف ) ... 6 – اضافه استعاری : در اضافه استعاری مضاف در غیر معنی حقیقی خود به کار می رود . مانند : دست روزگار مرا از دامان مادر جدا کرد . در جمله بالا دست به معنی حوادث به کار رفته است . ... 7 – اضافه اقترانی : در اضافه اقترانی میان مضاف و مضاف الیه معنی و رابطه مقارنت و همراهی است . مثال : دست ادب بر سینه نهاد ( دستی که همراه ادب بود ) پای اردات در میان گذاشت . ( پایی که همراه ارادت بود . ) دست رد بر سینه او زد . فرق میان اضافه استعاری و اضافه اقترانی : الف ) در اضافه استعاری ، اصل استعاره بر پایه تشبیه استوار است ، چون استعاره در واقع تشبیهی است که یکی از طرفین آن ذکر نشود . اما در اضافه اقترانی تشبیهی وجود ندارد . ب ) در اضافه اقترانی مضاف الیه اسم معنی است و مفهوم یکی از عواطف و حالات درونیانسانی را دارد . مانند : دیده احترام ، دست ادب ، نگاه خشم که در اضافه استعاری چنین نیست . 8 – اضافه بنوت ( فرزندی ) : در اضافه بنوت اسم فرزند بر اسم پدر و یا مادر اضافه می شود . یعنی مضاف فرزند مضاف الیه است . مانند : یعقوب لیث ( یعقوب فرزند لیث ) عیسای مریم ( عیسی فرزند مریم ) محمد زکریا ( محمد فرزند ذکریا )

اندیشه سیاسی یحیی فوزی

 *تحولات امام خمینی(1300-1281ش)* مهر 1281 ش در خمین به دنیا آمد پدر بزرگ ایشان اهل نیشابور مصطفی در 42 دو سالگی ترور شد در این زمان روح الله پنج ماه داشت در موجی از نا امنی بود *تحولات دوران تحصیل امام (1339-1300ش)* دو ویژگی برجسته تحصیلات امام : جامعیت علمی و تنوع دروس مورد تحصیل سخت کوشی وتلاش مهم ترین حادثه ی سیاسی پیامد های جنبش مشروطه که موجب طرد و انزوای روحانیت شد دلیل عمده ی شکست مشروطه از نظر امام عدم استمرار رهبری جنبش از سوی روحانیان می دانست حوادث دیگر این دوره تبعید تعدادی از مراجع به قم ، به قدرت رسیدن رضا شاه اسلام زدایی را مقدمه ی هرگونه توسعه می دانستند سرکوب اعتراضات در مسجد گوهر شاد یورش به حوزه های علمیه ، تحقیر روحانیان ،کشف حجاب، ممنونیت مراسم روضه خوانی وعزاداری مذهبی (1)

انفصال فرهنگ جامعه از گذشته ی اسلامی امام خمینی در کتاب کشف الاسرار مهم ترین تاثیر مخرب اقدامات رضا شاه را ترویج اندیشه ی جدایی دین از سیاست می داند سال1320-1339 رضا شاه عزل وپسرش جانشین شد امام حکومت شاه را حکومتی تحمیلی از سوی متفقین می دانست و آن را غیر مشروع تلقی کرد 1323امام در کتاب کشف الاسرار نسبت به تداوم حکومت دیکتاتوری رضا خانی هشدار داد رخداد های این دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت اعدام فداییان اسلام 1320: امام دوره ی دوم تدریس اصول را آغاز کرد 1357-1339ش اما م وارد عرصه ی سیاست شد هم زمان با فوت آیت الله بروجردی امام مرجع تقلید می شود شاه زیر فشار آمریکا بود اصلاح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید از جمله اصلاحات بود 1339-1343 امام و لایحه ی اصلاحیه قانون انجمن

صفحه قبل 1 صفحه بعد