*تحولات امام خمینی(1300-1281ش)* مهر 1281 ش در خمین به دنیا آمد پدر بزرگ ایشان اهل نیشابور مصطفی در 42 دو سالگی ترور شد در این زمان روح الله پنج ماه داشت در موجی از نا امنی بود *تحولات دوران تحصیل امام (1339-1300ش)* دو ویژگی برجسته تحصیلات امام : جامعیت علمی و تنوع دروس مورد تحصیل سخت کوشی وتلاش مهم ترین حادثه ی سیاسی پیامد های جنبش مشروطه که موجب طرد و انزوای روحانیت شد دلیل عمده ی شکست مشروطه از نظر امام عدم استمرار رهبری جنبش از سوی روحانیان می دانست حوادث دیگر این دوره تبعید تعدادی از مراجع به قم ، به قدرت رسیدن رضا شاه اسلام زدایی را مقدمه ی هرگونه توسعه می دانستند سرکوب اعتراضات در مسجد گوهر شاد یورش به حوزه های علمیه ، تحقیر روحانیان ،کشف حجاب، ممنونیت مراسم روضه خوانی وعزاداری مذهبی (1)

انفصال فرهنگ جامعه از گذشته ی اسلامی امام خمینی در کتاب کشف الاسرار مهم ترین تاثیر مخرب اقدامات رضا شاه را ترویج اندیشه ی جدایی دین از سیاست می داند سال1320-1339 رضا شاه عزل وپسرش جانشین شد امام حکومت شاه را حکومتی تحمیلی از سوی متفقین می دانست و آن را غیر مشروع تلقی کرد 1323امام در کتاب کشف الاسرار نسبت به تداوم حکومت دیکتاتوری رضا خانی هشدار داد رخداد های این دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت اعدام فداییان اسلام 1320: امام دوره ی دوم تدریس اصول را آغاز کرد 1357-1339ش اما م وارد عرصه ی سیاست شد هم زمان با فوت آیت الله بروجردی امام مرجع تقلید می شود شاه زیر فشار آمریکا بود اصلاح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید از جمله اصلاحات بود 1339-1343 امام و لایحه ی اصلاحیه قانون انجمن